Структурное подразделение ясли-сад

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. № 37 внесены изменения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря
2012 г. № 217 и утверждены Требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период регистрации случаев инфекции COVID – 19 (далее – Требования). Одним из пунктов Требований учреждениям дошкольного образования запрещен перевод воспитанников из группы в группу и прием вновь поступающих детей.

О снятии запрета и о возобновлении приема детей в учреждения дошкольного образования  будет сообщено дополнительно. Подробнее

http://www.pravo.by/upload/docs/op/W22035251p_1586552400.pdf

ЗАЯВА                                                  Кіраўніку  ___________________________

___________ №                                                                                                                         

                                                               ____________________________________                       

                                                                                     (найменне ўстановы адукацыі)

                                                          ____________________________________

                                                          ____________________________________

                                                                            (прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка)

                                                               _____________________________________

      (прозвішча і ініцыялы аднаго з законных прадстаўнікоў)

                                                           _____________________________________,

                                                           зарэгістраванага (ай) па месцы жыхарства:

                                                         _____________________________________

                                                                                   (адрас)

                                                        _____________________________________

                                                             кантактны тэлефон: ____________________

                                                         _____________________________________

                                                                                            (дам., раб., мабіл. тэл.)

 

 

 

 

          Прашу залічыць  маё дзіця  ______________________________________

                                                                                                             (прозвішча, імя, імя па бацьку)

___________________________________________________года нараджэння,

                                                                                                    (дата  нараджэння)

якое пражывае па адрасе: ______________________________________________

________________________________________з “___” _________ 20 __ года,          у групу інтэграванага навучання і выхавання з беларускай (рускай) мовай навучання, з рэжымам работы ________  гадзін.

          Са  Статутам установы  азнаёмлены (а).

          Абяцаю забяспечваць  умовы   для атрымання  адукацыі  і развіцця майго  дзіцяці, паважаць  гонар і годнасць   іншых удзельнікаў   адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў, правілаў  унутранага распарадку для  выхаванцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі,                          якія ўстаноўлены актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі школы.

 

      Да заявы прыкладаю:

(патрэбнае  падкрэсліць)

Накіраванне ў структурнае падраздзяленне яслі-сад;

Медыцынскую даведку аб стане здароўя дзіцяці;

Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;

Заключэнне  дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання                         і рэабілітацыі.  

     _________                                                          _________________

           (подпіс)                                                                                         (расшыфроўка подпісу)            

 

ЗАЯВА                                               Кіраўніку  ___________________________

______________

                                                       ____________________________________ 

                                                                                     (найменне ўстановы адукацыі)

____________________________________

____________________________________

                                                                            (прозвішча, імя, імя па бацьку кіраўніка)

_____________________________________

      (прозвішча і ініцыялы аднаго з законных прадстаўнікоў)

_____________________________________,

зарэгістраванага (ай) па месцы жыхарства:

_____________________________________

                                                                                   (адрас)

_____________________________________

кантактны тэлефон: ___________________

_____________________________________

                                                                                            (дам., раб., мабіл.тэл.)

        

Прашу залічыць маё дзіця   ____________________________________

                                                                                        (прозвішчаімяімя па бацьку)

___________________________________________________года нараджэння,

                                                                                                    (дата  нараджэння)

якое пражывае па адрасе: ___________________________________________

________________________________________з __________________ 20 __ года,  у прагулачную  групу з караткачасовым прабываннем.

         Са Статутам установы азнаёмлены (а).

         Абяцаю забяспечваць умовы для атрымання  адукацыі   і развіцця майго дзіцяціпаважаць  гонар і годнасць  іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу, выконваць патрабаванні  ўстаноўчых дакументаў, правілаў унутранага распарадку для  выхаванцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкіякія ўстаноўлены актамі заканадаўства  ў сферы адукацыілакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі школы.

      Да заявы прыкладаю:

(патрэбнае  падкрэсліць)

Накіраванне ў структурнае падраздзяленне яслі-сад;

Медыцынскую даведку аб стане здароўя дзіцяці;

Заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;

Заключэнне  дзяржаўнага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання                          і рэабілітацыі.

___________                                                           _______________________

    (подпіс)                                                                                                          (расшыфроўка подпісу)            

Порядок прохождения медосмотра

Согласно порядку организации проведения медицинских осмотров детского населения медицинская справка обучающимся в учреждениях дошкольного и общего среднего образования выдается ОДИН РАЗ в ГОД по достижении ребенком паспортного возраста (в месяц рождения), что позволит обеспечить плановое проведение мед. осмотров и обследование детей с последующей качественной оценкой их состояния здоровья, а так же упорядочить процесс выдачи мед. справки и избежать больших очередей в учреждениях здравоохранения в начале учебного года.

Адаптация к детскому саду

С поступлением ребёнка в учреждение дошкольного образования в его жизни происходит множество изменений: распорядок дня, отсутствие родителей в течение дня, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения.

     Все эти изменения обрушиваются на ребёнка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и т.д.

Длительность адаптации зависит также и от уровня развития ребёнка.

     Основные трудности, возникающие в период адаптации:

 • Нарушения распорядка дня, т.е. в домашних условиях распорядок дня не придерживается «детсадовского».
 • У большого количества детей проблемы в развитии элементарных навыков самообслуживания, т.е. ребёнок не научен родителями самостоятельно одеваться-раздеваться, пользоваться горшком, самостоятельно есть и т.д.
 • Отсутствие правильной речи.
 • Отсутствие навыков общения со сверстниками и взрослыми.

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода

 • Возраст
 • Состояние здоровья
 • Уровень развития
 • Умение общаться со взрослыми и сверстниками
 • Сформированность предметной и игровой деятельности
 • Приближённость домашнего распорядка дня к распорядку в детском саду

Как родители могут помочь своему ребёнку в период адаптации

 • По возможности расширять круг общения ребёнка, помочь ему преодолеть страх перед незнакомыми людьми, обращать внимание ребёнка на действия и поведение посторонних людей, высказывать положительное отношение к ним.
 • Помочь ребёнку разобраться в игрушках: использовать сюжетный показ, совместные действия, вовлекать ребёнка в игру.
 • Развивать подражательность в действиях: «полетаем, как воробушки», «попрыгаем, как зайчики». 
 • Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть плачущего.
 • Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных действий.

Что делать, если...

...Ребёнок начал ходить в детский сад:

 • Установите тесный контакт с работниками детского сада.
 • Приучайте ребёнка к детскому саду постепенно.
 • Не оставляйте ребёнка в саду более чем на 8 часов.
 • Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребёнка.
 • Поддерживайте дома спокойную обстановку.
 • Не перегружайте ребёнка новой информацией.
 • Будьте внимательны к ребёнку, заботливы и терпеливы.

...Ребёнок плачет при расставании с родителями:

 • Рассказывайте ребёнку, что ждёт его в детском саду.
 • Будьте спокойны, не проявляйте перед ребёнком своего беспокойства.
 • Дайте ребёнку с собой любимую игрушку или какой-то домашний предмет.
 • Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания (например, воздушный поцелуй, поглаживание по спинке).
 • Будьте внимательны к ребёнку, когда забираете его из детского сада.
 • После детского сада погуляйте с ребёнком. Дайте ребёнку возможность поиграть в подвижные игры.
 • Демонстрируйте ребёнку свою любовь и заботу.
 • Будьте терпеливы.

Мы желаем вам успехов в подготовке к такому важному и волнующему периоду жизни малыша!

постановку ребенка на учет и выдачу направления в государственное учреждение дошкольного образования с 10.06.2020 осуществляет служба «Одно окно» Узденского районного исполнительного комитета (фойе 1 этажа Узденского районного исполнительного комитета).

Режим работы службы «Одно окно» Узденского районного исполнительного комитета:

ПН, ВТ, ЧТ, ПТ: с 8.00 до 17.00.

СР.: с 8.00 до 20.00.

2-я и 4-я СБ: с 9.00 до 13.00

Выходной: ВОСКРЕСЕНЬЕ

    Для выполнения административных процедур 6.6 «Постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования» и 6.7 «Выдача направления в государственное учреждение образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью» необходимо предоставить следующие документы: паспорт родителя (законного представителя), свидетельство о рождении ребёнка.

 

   Разъяснения по вопросам определения ребенка в учреждение дошкольного образования можно получить в управлении по образованию, спорту и туризму Узденского районного исполнительного комитета по телефону: 65-4-93.

    Читать подробнее… Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.05.2020 № 271 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур» (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2018 № 740).

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000271&p1=1

 

Экскурсии с воспитанниками группы интегрированного обучения и воспитания

подробнее...
2022
декабрь
21 декабря, среда

Фестиваль исследовательских работ для детей дошкольного возраста "Я - исследователь"

подробнее...